Program „Rodzina na swoim”

Senat przyjął wczoraj nowelizację dotyczącą ustawy „Rodzina na swoim” – program potrwa do końca 2012 roku. Odrzucona została poprawka przewidująca możliwość składania wniosków do połowy 2013 roku. W obecnej sytuacji zakończenie programu może się odbić niekorzystnie na krajowym rynku nieruchomości – wysokie stopy kredytów i brak programów wspierających wpłyną na zmniejszenie popytu zakupem nieruchomości. W najbliższym czasie rząd ma pracować nad kolejnym programem który zastąpi dotychczasową „Rodzinę na swoim”.

Podczas wczorajszej nowelizacji została wprowadzona dodatkowa poprawka pozwalająca na ubieganie się o kredyt z rządowego programu na zakup nieruchomości nawet po przekroczeniu 35 roku życia, wiek ten dotychczas wykluczał z tego programu. Dodatkowo o kredyty mogą się ubiegać single. Nowelizacja wchodzi w życie 2 tygodnie po jej uchwaleniu. Program cieszył się bardzo dużą popularnością – zaciągnięto ponad 100tysięcy kredytów. Ustawa pozwala na zakup mieszkania o powierzchni nie większej niż 75 metrów lub domu mniejszego niż 140 metrów. Rząd spłaca połowę odsetek kredytów zaciągniętych w ramach programu przez pierwsze 8 lat.